Beskrivelse af Lager områder

På Lagerplads Lolland er der 12 Haller og Garage områder, fra 22,5 m² til 2350 m².
Alle rum er under tag og uden opvarming.

Der tilbydes opbevaring af alt fra containere, større stykgods og maskiner.
Biler, både, campingvogne og andet køremateriel.
Stykgods på paller og lignende.

Brændbare væsker, kemi og lignende opbevares ikke.

Lagerplads Lolland har åbent både for private og erhverv, som eksempelvis entrepenører.

Lagerplads Lolland tilbyder desuden:

– Hjælp til at modtage og udlevere gods efter individuel aftale.
– Det er muligt at leje et aftalt areal eller have enkeltdele stående.
– Plads til store ting man ikke lige skal bruge i en periode, det kan være containere, trailer, både…
– Eller andre store maskiner der har det bedst inde.
– Paller med gods.

Leje af større arealer eller en hel hal efter aftale.
Ved lejemål af længere varighed end 6 måneder aftales nærmere.

Ved leje af aftalt areal, udarbejdes der en lejekontrakt og der betales et depositum.
Enkelte dele på aftalt tid og areal kan være 3 måneder forud og herefter hver måned..

For nærmere information kontakt